PRESSOMED 2900

BASINÇ VE TERAPÖTİK MASAJ

PRESSOMED 2900

Pressure therapy
Prestige Line Pressomed 2900
BASINÇ VE TERAPÖTİK MASAJ

•    Hasar Kit noktası durumunda alarm
•    Her sektör için bağımsız basınç kontrolü

Menü