4 HÜCRE BANYOSU

4 HÜCRE BANYOSU – LOKAL HİDROTERAPÖTİK TEDAVİLER İÇİN

4 HÜCRE BANYOSU

Her çeşit tedavi için mükemmel sistem. Unbescheiden, elektrogalvanik kol ve bacak banyoları, jet kontrast banyolar ve jet whirl banyolar,
Kneipp ve Hauff kol ve acak banyoları yanısıra oturma banyoları dahil olmak üzere
tüm ortak terapötik tedaviler için geniş kapsamlı sistemler ve ekipmanlar önerir.

Kol ve bacak banyolarının otomatik kontrol özelliği terapiste kolaylık sağlar.
Örnek, dört hücre banyolarının (model no. 0.9-4 ve 0.9-5) sekiz farklı mevcut ayarı ile  elektrogalvanik tedavileri otomatik olarak kontrol edilir.
Sistemin  kullanımı kolaydır ve tedaviler 12 ön programdan seçilebilir.
Dört hücre banyosu, kol ve bacak banyoları ve oturma banyoları yüksek kalite akrilik camdan yapılmıştır ve pürüzsüzce şekillendirilmiştir.