GERARDO 1000

KAYROPRAKTİK TEDAVİ VE MUAYENE MASASI

GERARDO 1000

Kayropraktik (chiropractic) manipülasyon tekniği, kas ve iskelet sistemi eklemlerinde travma veya aşırı yüklenme sonucu gelişmiş bulunan subluksasyon (çıkık) ve hizalanma kusurlarını iyileştirmek için, eklemlerin anormal hareket örüntülerini düzeltmek ya da normal düzlemsel hareketi bozulmuş omurların hareket kusurlarını gidermek için el ile uygulanan ve cerrahi olmayan manuel terapi tekniklerinden biridir. Kayropraktik (chiropractic) manipülasyon teknikleri ile amaç; eklemdeki düzen bozukluklarını düzeltmek ve bu sayede eklemin hareket aralığını normal sınırlara kavuşturarak, eklem çevresindeki yumuşak dokular üzerinde gelişmiş olan gerilim ve basıncı azaltmak suretiyle sinir sistemi üzerindeki baskıyı ortadan kaldırarak, sinirlerin normal duyu ve motor fonksiyonlarını tam ve eksiksiz yerine getirmesini sağlamaktır.