COMBI 200

KOMBİNE ELEKTROTERAPİ & ULTRASON

COMBI 200

Gymna Kombi 200
Elektroterapi, ultrason tedavisi ve kombinasyon tedavisi için
Dokunmatik ekran navigasyonu
Tek renkli LCD
2 ayrı yoğunluk kontrolü; hızlı ve güvenli
Kolay erişim için doğrudan tedavi tuşları
Tüm tedaviler için kanıta dayalı protokoller
Gövdeye yerleştirme resimleri
Teşhis S / D eğrisi

Menü